Rodzina

Z żoną Alicją w górach.

Od urodzenia mieszkam w Mosinie. Mój rodzinny dom znajduje się przy ul. Reymonta. Od ponad 30 lat  mieszkam przy ul. Topolowej. Mam żonę Alicję i troje dorosłych dzieci: Annę, Leszka i Jakuba. Mam także trzyletnią uroczą wnuczkę Różyczkę. 

Mój ojciec był adwokatem, stryj, Florian Marciniak był założycielem i pierwszym naczelnikiem Szarych Szeregów. 

Wykształcenie i praca zawodowa

Ukończyłem technikum budowlane i politologię na UAM w Poznaniu na Wydziale Nauk Społecznych. Pracę rozpocząłem w firmie Instal w Poznaniu, później był krótki epizod na Międzynarodowych Targach Poznańskich. Od 1980 r. pracowałem w Zarządzie Dróg i Mostów w Urzędzie Dzielnicowym, najpierw na Jeżycach, później na Starym Mieście, w końcu na Placu Kolegiackim. Tam zostałem kierownikiem działu realizującego infrastrukturę podziemną (woda, kanalizacja, gaz, ciepło, telefony) na terenach o zabudowie jednorodzinnej w Poznaniu.

Samorząd

W czasie obrad Rady Miejskiej w Mosinie – kadencja 2006 – 2010 z radnymi klubu Koalicja Samorządowa Danutą Białas i Markiem Klemensem.

W czasie obrad Rady Miejskiej w Mosinie – kadencja 2006 – 2010 z radnymi klubu Koalicja Samorządowa Danutą Białas i Markiem Klemensem.

Od 1989 roku jestem związany z mosińskim samorządem. W 1990 roku z ramienia Obywatelskiego Komitetu Samorządowego kandydowałem do Rady. Zostałem radnym i jednocześnie Sekretarzem Gminy. Pełniłem tę funkcję przez dwie kadencje. W 1998 r. burmistrz Jan Kałuziński powołał mnie na swego zastępcę. W latach 2002- 2006 byłem zastępcą Burmistrza Gminy Czempiń.
W 2006 r. w   zostałem radnym Rady Miejskiej w Mosinie. Prawo zakazywało łączenia funkcji radnego i zastępcy burmistrza. Wybrałem więc mandat radnego naszej gminy, rezygnując z bycia zastępcą burmistrza w Czempiniu. Pełniłem od tej pory stanowisko Kierownika Referatu Inwestycji. W 2015 r. za porozumieniem stron zakończyłem pracę w czempińskim Urzędzie. Od tej pory pracuję w biurze projektowym.

Działalność społeczna

Jestem współzałożycielem i prezesem Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Ziemi Mosińskiej, które powstało w 2004 r.

Zainteresowania

Trenowałem w mosińskim klubie piłkę nożną. W 1971 roku zostałem powołany do kadry piłkarskiej juniorów woj. wielkopolskiego. Sport był dla mnie zawsze ważny, dlatego uważam, że należy wszystko uczynić, aby odciągnąć młodzież, dzieci i dorosłych od komputera. 

Komitet Wyborczy Wyborców
“Czas Ziemi Mosińskiej”

logo_biale