Na zdjęciu członkowie KWW Czas Ziemi Mosińskiej (od lewej): Piotr Wilanowski, Ziemowit Maląg, Jan Marciniak, Łukasz Kasprowicz, Małgorzata Kaptur oraz nasz pełnomocnik finansowy – Bogusław Kapczyński i pełnomocnik wyborczy – Zbigniew Krawczyk.

Komitet Wyborczy Wyborców
“Czas Ziemi Mosińskiej”
nr konta 73 1090 1405 0000 0001 3728 5831
siedziba Komitetu: Mosina, ul. Topolowa 11